W dniu 8 maja 2017 roku Mikołaj Rogoziński rozpoczął staż mediacyjny w toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu. Do obowiązków mediatora-stażysty należało m.in. przeprowadzenie co najmniej siedmiu mediacji. Każda zaliczona do odbycia stażu mediacja obejmowała co najmniej jedno spotkanie wspólne i dwa spotkania indywidualne ze stronami.