W dniu 26 maja 2017 roku Mikołaj Rogoziński uczestniczył w szkoleniu umiejętności terapeutycznych „Typologia charakterów wg Lowena i Johnsona jako metoda pracy z klientem”. Szkolenie odbyło się w Poznaniu, zostało przeprowadzone przez Rozwój bez ograniczeń i obejmowało 10 godzin zajęć. Prowadziła je Kira Słupczyńska.