W dniu 21 lipca 2017 roku Mikołaj Rogoziński ukończył pięciodniowe szkolenie podstawowe z zakresu „Mediacji”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie i obejmowało 40 godzin zajęć. Tematy objęte szkoleniem: psychologiczne aspekty konfliktu, miejsce mediacji wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów, rodzaje i style mediacji, rola mediatora i zasady mediacji, rozpoznawanie spraw nadających się do mediacji, zawieranie umowy o mediację, etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie, techniki komuniikacyjne zwiększające skuteczność mediatora, strategie ułatwiające osiągnięcie porozumienia, umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego, warunki trwałości i język ugody, dylematy etyczne i standardy prowadzenia praktyki mediacyjnej, polskie regulacje prawne dotyczące mediacji. Szkolenie prowadził Maciej Tański.