W dniu 12 października 2017 roku Mikołaj Rogoziński wziął udział w roboczym spotkaniu mediatorów i sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu. Podczas spotkania omawiano kwestie istotne z punktu widzenia współpracy obu środowisk. Dyskusja miała na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności mediatorów w pracy z klientami.