W dniu 28 lutego 2018 roku Mikołaj Rogoziński zakończył dziesięciomiesięczny staż mediacyjny w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu z wynikiem pozytywnym. Mediator-stażysta w ramach swoich obowiązków przeprowadził m.in. łącznie 26 sesji mediacyjnych indywidualnych i wspólnych. Współprowadził też tzw. mediacje pośrednie.

Dziękuję Monice i Januszowi Kaźmierczakom z Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu za wsparcie udzielone podczas stażu.