„Elementarz terapii narracyjnej” – dwudniowe szkolenie

W dniu 9 i 10 listopada 2018 roku Mikołaj Rogoziński uczestniczył w szkoleniu „Elementarz terapii narracyjnej”. Szkolenie odbyło się w Poznaniu i obejmowało 15 godzin zajęć. Szkolenie dotyczące psychoterapii narracyjnej prowadził dr Szymon Chrząstowski. Zostało ono zorganizowane przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii Ośrodek Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych.

Szkolenie „Elementarz terapii narracyjnej” obejmowało zagadnienia teoretyczne i praktyczne istotne z punktu widzenia samodzielnego prowadzenia psychoterapii z pacjentami. W ramach zajęć przeprowadzono szereg ćwiczeń mających na celu doskonalenie umiejętności z zakresu posługiwania się elementami psychoterapii narracyjnej istotnymi z punktu widzenia dobrostanu pacjentów.

Psychoterapia narracyjna to obszar szczególnie popularny na Zachodzie, zwłaszcza w krajach takich jak Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia. Cechuje się m.in. nieszablonowym podejściem do klientów przejawiającym się w rozmaitych obszarach pracy terapeuty, na które nie kładzie szczególnego nacisku większość innych popularnych szkół psychoterapeutycznych.

2018-11-15T07:35:11+00:00 11 listopada 2018|