23 i 24 marca 2019 r. Mikołaj Rogoziński wziął udział w szkoleniu „Praktyczne zastosowanie techniki eksternalizacji”, obejmującym doskonalenie elementów psychoterapeutycznej pracy gabinetowej z zakresu psychoterapii narracyjnej.

Szkolenie obejmowało 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

Marcowe szkolenie w Warszawie zostało zorganizowane przez „Psychologię Współczesną”, a poprowadził je Igor Rotberg: psycholog, psychoterapeuta, trener, członek PTP, WTTS i PSTTSR.