W dniach 18-20 października 2019 r. Mikołaj Rogoziński uczestniczył w XV Konferencji Trzech Sekcji – Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Temat przewodni tegorocznej „Trójkonferencji” został nazwany jako „Zależność, Miłość, Separacja”.

Konferencja odbywała się w Warszawie i obejmowała kilkadziesiąt godzin wykładów, warsztatów, prelekcji, sympozjów i debat z udziałem czołowych polskich psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów.