W dniach 18-26.05.2020 roku Mikołaj Rogoziński uczestniczył w szkoleniu „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w obszarze seksualności”. Szkolenie odbywało się w ramach Studium Umiejętności Psychologicznych i obejmowało 20 godzin szkoleniowych.

Szkolenie „TSR w obszarze seksualności” prowadziła Patrycja Satkiewicz, trener Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”.