W dniu 12.06.2020 Mikołaj Rogoziński uczestniczył w szkoleniu „Przemoc w rodzinie – terapia osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc”.

Szkolenie prowadziła Bernadetta Wilczyńska, psycholog, psychoterapeuta.

Szkolenie trwało 7 godzin zegarowych. Zostało zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.