Mikołaj Rogoziński - ZnanyLekarz.pl

Cennik psychoterapii

Usługa
Konsultacja psychoterapeutyczna (60 min.)
Koszt: 120 zł
Psychoterapia indywidualna
(sesja 60 min. – spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu)
Koszt: 120 zł.
Psychoterapia pary
(sesja 60 min. – spotkania odbywają się z reguły co 2 tygodnie)
Koszt: 200 zł.
Psychoterapia pary (obecność 2 terapeutów: kobiety i mężczyzny)
(sesja 60 min. – spotkania odbywają się z reguły co 2 tygodnie)
Koszt: 300 zł.
Psychoterapia rodziny
(sesja 90 min. – spotkania odbywają się najczęściej co 3 tygodnie)
Koszt: 300 zł.
Psychoterapia rodziny (obecność 2 terapeutów: kobiety i mężczyzny)
(sesja 90 min. – spotkania odbywają się najczęściej co 3 tygodnie)
Koszt: 400 zł.

Cennik mediacji

Mediacje pozasądowe
Bezzwrotna opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku (pobierz wniosek) i pierwsze czynności mediatora 80 zł
Pierwsze spotkanie informacyjne, oddzielnie dla każdej ze stron (60 min.) 120 zł od strony
Wspólne posiedzenie mediacyjne (90 min., w tym koszt lokalu i spisania porozumienia/ugody) 150 zł od strony
W przypadku sporu pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą powyższe stawki stosowane są w przeliczniku x2
Mediacje sądowe cywilne
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu nie da się ustalić oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi:
pierwsze posiedzenie (90 min.) 150 zł
każde kolejne posiedzenie 100 zł
Łącznie maksymalnie 450 zł za całość sądowego postępowania mediacyjnego.
Mediacje o prawa majątkowe
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.