Mediacje

Mediacje 2019-05-13T07:15:34+00:00

Mediacje

Mikołaj Rogoziński ukończył bazowe oraz specjalistyczne szkolenia uprawniające do wykonywania zawodu mediatora:

 • „Mediacja” (Warszawa, 2017),

 • „Mediacja rodzinna” (Warszawa, 2016).

Każde z nich obejmowało po 40h nauki.

Uczestniczył także w innych szkoleniach ułatwiających pracę mediatora, takich jak:

 • „Istotne aspekty prawne porozumień w zakresie pieczy” (Toruń, 2017),

 • „Umowy cywilnoprawne nazwane i nienazwane” (Poznań, 2011),

 • „Autoprezentacja podczas kontaktów z audytorium, zarządzanie czasem” (Poznań, 2011),

 • „Przygotowanie organizacji pozarządowych do pełnienia funkcji niepublicznych instytucji rynku pracy z elementami mediacji i negocjacji” (Bydgoszcz, 2005).

 • Mikołaj Rogoziński odbył m.in. roczny staż mediacyjny w toruńskiej Fundacji „Pracownia Dialogu” (2017/2018).

W latach 2017-2019 współpracował z Fundacją „Pracownia Dialogu” w Toruniu – najpierw jako mediator-stażysta, później jako stały mediator Fundacji. Obecnie, poza prowadzeniem własnego gabinetu m.in. w zakresie mediacji rodzinnych, Mikołaj Rogoziński jest na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Czym są mediacje

Mediacja to efektywny i wypróbowany sposób rozwiązywania sporów i konfliktów w obecności neutralnego, bezstronnego i profesjonalnie przygotowanego mediatora. Sesje mediacyjne są dobrowolne, a mediator jest zobowiązany do zachowania poufności.

Podczas mediacji rodzinnych najczęściej spotykają się małżeństwa lub pary w związkach nieformalnych, które zamierzają się rozstać (mówimy wtedy o mediacjach pozasądowych, zwanych także mediacjami umownymi) lub są w trakcie rozwodu (wtedy mówimy o mediacjach sądowych).

Najważniejszym „produktem końcowym” mediacji jest ugoda. Ugoda ma identyczną moc prawną jak orzeczenie sądu. Przy czym samo wypracowywanie ugody podczas mediacji jest sporo tańsze i dużo szybsze niż udział w procesie sądowym.

Co również istotne, sam proces mediacyjny przebiega w przyjaźniejszej atmosferze niż proces sądowy. Zamiast brania przymusowego wolnego w pracy i stawiania się na każde wezwanie sądu, rozmowa mediacyjna odbywa się o odpowiedniej dla wszystkich porze. W trakcie mediacji możesz spokojnie pić swoją ulubioną kawę, nie musisz być w garniturze ani eleganckiej garsonce. Mediator (lub dwójka mediatorów w zależności od sprawy) zawsze zadba o merytoryczną stronę dyskusji.

Gabinet mediacyjny zapewnia przy tym niezbędną dyskrecję i anonimowość.

Zalety mediacji

Docenisz możliwości, jakie dają mediacje, jeśli:

 • jesteś przed podjęciem decyzji lub w trakcie decyzji o separację,

 • jesteś przed podjęciem decyzji lub w trakcie decyzji o rozwodzie

 • toczy się już postępowanie sądowe ws. separacji lub rozwodu,

 • jesteś w niesformalizowanym związku i zamierzasz się rozstać lub właśnie rozstajesz się z partnerem

 • trzeba ustalić sporne kwestie takie jak wysokość alimentów, podział majątku i/lub kontakty z dziećmi,

 • nie chcesz ponosić wysokich kosztów rozprawy sądowej, publicznego „prania brudów”, ani kłopotliwego powoływania świadków,

 • jeśli nie chcesz płacić wysokich stawek u adwokatów,

 • jeśli zależy Ci, aby sporne kwestie ustalić w ciągu maksymalnie czterech spotkań mediacyjnych a nie kilku miesięcy lub nawet ponad roku sądowych rozpraw,

 • jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu planu opieki lub planu wychowawczego dla dziecka na potrzeby rozprawy sądowej.