W dniach 6-7 września 2019 r. Mikołaj Rogoziński wziął udział w szkoleniu „Listy ze świata nocy. Praca terapeutyczna ze snem”.

Szkolenie obejmowało m.in. teorię współczesnych kierunków psychoterapii wobec zjawiska snu (metody pracy ze snem, korzyści snu, funkcje pełnione przez sen), odniesienia do realnego życia poprzez eksplorację snów, rozumienie ukrytych komunikatów, metafory snu, pracę nad zmianą przebiegu i twórczą przemianą traumatycznych snów oraz naukę integrowania świadomej i nieświadomej części śniącego Pacjenta.

Szkolenie odbyło się w Gdańsku. Organizatorami szkolenia byli Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Ośrodek Psychologii i Psychoterapii Busola z Gdańska.

Szkolenie obejmowało 16 godzin. Poprowowadziła je Violetta Ambroziak – Krzysztofowicz: lekarz psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.